Towarstwo
za staru serbsku
ludowu hudźbu z.t.
( zur deutschen Version )

Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu z.t.

Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu ma w swojim němskim pomjenowanju pokiw, što pod tajkim zapřijećom rozumi: mjenujcy awtentisku ludowu hudźbu, na rozdźěl toho, štož my dźensa husto jako ludowe začuwamy, štož pak su hłownje wupłody komponistow a wobdźěłaćerjow.

Towarstwo staji sej nadawk a ma wotmysł, serbsku ludohudźbnu kulturu Serbam, ale tež druhim zajimcam znowa spřistupnić. Lědma jedyn Serb znaje wjac hač dwaceći originalnych serbskich ludowych spěwow, skerje wo wjele mjenje. Z něhdy bohateje ludoweje rejowanskeje kultury rejujemy w najwyšim padźe hišće šewca. Dźensniše kołoteptanje přinjesechu sej brigadnicy kónc štyrcetych lět dwaceteho lětstotka z Juhosłowjanskeje sobu. Něhdy daloko po Europje, tež w serbskim ludźe, znate koła, kotrychž melodije, kaž tež tych wjele druhich rejow, su so nam zapisali, so dźensa hižo njewužiwaja. Nimo sposrědkowanja a zbliženja rejow na zakładźe jich starodawnych melodijow a wjac hač tysac zapisanych ludowych spěwow chcemy tež k tomu słušace ludowe nałožki a tradicije wožiwić a do zwiska z ludohudźbnej kulturu stajić. Kubłanje a sposrědkowanje, wosebje zajimowanje młodźiny, zhotowjenje a šěrjenje trěbnych materialijow kaž notow, wopisanjow, wideow, poskićenje/wuhotowanje dźěłarničkow a dr. je potajkim hłowny zaměr a zakład dźěła towarstwa.

© jan budar media | Beno Budar – serbske basnje jako mp3 | serbska literatura, erotika, serbske basnje a kriminalki